FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.

Węgiel (ang. Coal)

Otrzymywanie Edytuj

Węgiel można otrzymać wydobywając złoże węgla ekstraktorem.

Wykorzystanie Edytuj

Węgiel można wykorzystać jako paliwo w kuźni.

Złoże węgla Edytuj


Złoże węgla (ang. Coal Node) - blok występujący w warstwie osadowej. Do jego wydobycia konieczny jest ekstraktor.

Wykorzystanie Edytuj

"Uprawa" węgla Edytuj

Smoła w temperaturze poniżej -20° staje się złożem węgla. Doprowadzając ją do tej temperatury (np. poprzez rzucenie w nią bombą zamrażającą) otrzymujemy nieskończone źródło węgla.