FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.


Smoła (ang. Tar) - ciecz występująca w warstwie osadowej. Charakteryzuje się ciemną barwą oraz palnością.

W temperaturze poniżej -20° staje się złożem węgla, a wyższej od 40° zamienia się w ogień i spala się.

Wydobycie smoły umożliwia żelazna rękawica lub lepsza.

Kolor RGB: 64, 64, 64.