FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.

Skrzynie skarbów (ang. Treasure Chests) - pojawiające się tylko w całkowitej ciemności skrzynie zawierające, w zależności od rodzaju skrzyni, przedmioty, bloki jak również receptury.

Drewniana skrzynia Edytuj

Drewniana skrzynia skarbów

Drewniana skrzynia

Występuje na powierzchni. Można znaleźć w niej przedmioty i bloki małej wartości, czasem receptury.

Kamienna skrzynia Edytuj

Kamienna skrzynia skarbów

Kamienna skrzynia

Pojawia się w warstwie osadowej.

Obsydianowa skrzynia Edytuj

Obsydianowa skrzynia skarbów

Obsydianowa skrzynia

Żelazna skrzynia Edytuj

Żelazna skrzynia skarbów

Żelazna skrzynia

Diamentowa skrzynia Edytuj

Diamentowa skrzynia skarbów

Diamentowa skrzynia

Można ją znaleźć w warstwie skażonej.

"Uprawa" skrzyń Edytuj

Skrzynie można w pewien sposób "uprawiać". W tym celu należy wybudować podłogę, najlepiej o wymiarach 16x16, wykonaną z bloków z warstwy, która nas interesuje. Następnie należy zapewnić ciemność nad tą podłogą, co pozwoli na pojawianie się na niej skrzyni oraz stworów. Niezależnie od wysokości będą się pojawiać tak stwory, jak i skrzynie z warstwy, z której jest zbudowana podłoga.