FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.


Kamień węgielny (ang. Cornerstone) - blok reprezentujący projekt, za którego pomocą można określić miejsce budowy projektu, jak i dobrać własne materiały oraz zdefiniować sposób wyświetlania podpowiedzi.