FANDOM


Dzwonek tresera (ang.Taming collar) - narzędzie używane do oswajania stworów. Dzięki niemu każde zwierze w grze może zostać naszym pupilkiem(podopiecznym).

Wytwarzanie Edytuj

Menu wytwarzania
Cowbell 128 Dzwonek tresera
Wytwórz: 1


2Stone 128

3Mushroom red 128
3Mushroom brown 128
3Mushroom glowing 128

2Flower red 128
2Flower blue 128
2Flower yellow 128
2Flower jungle 128
2Flower autumnwood 128
2Flower weepwood 128
2Flower tundra 128
2Flower wild 128
2Flower cactus 128


2Rod stone 128
Dzwonek tworzy się z


Oswajanie Edytuj

Oswajanie to z pozoru prosta czynność, należy z aktywnym w ręce dzwonkiem kliknąć na zwierze i trzymać kursor na nim aż upłynie czas oswajania.Trudności czynności nadaje nastawienie stworzeń niektóre uciekają (Liściak), inne atakują (Świniak). Skuteczną taktyką jest używanie bomb ogłuszających i jednoczesne oswajanie.

Czas oswajania Edytuj

Zwierzęta skażone 50s oprócz Cośa (Thing) 60s.


Skutki Edytuj

Oswojenie powoduje pasywacje zachowania wobec gracza, i możliwość hodowli. Po oswojeniu na szyi zwierzęcia pojawia się dzwonek taki sam jak ten używany do oswajania.

Ciekawostki Edytuj

  • Jeśli rozpoczniemy oswajanie i włączymy wbudowany aparat gry,proces nie zostanie przerwany ale nie będzie postępował.Po wyłączeniu aparatu możemy go dokończyć.