FANDOMBramka logiczna (ang. Logic Gate) - element instalacji pozwalający na modyfikację sygnału wychodzącego w zależności od wybranej bramki i sygnałów przychodzących.

Łączenie bramek z pozostałymi elementami instalacji odbywa się przy użyciu Arc wiring tool 128Wiring Tool .

Otrzymywanie Edytuj

Aby odblokować recepturę wytwarzania bramki logicznej należy wytworzyć Delay Gate, bramkę NOT oraz przełącznik.


Menu wytwarzania
Arc logic block bool 128 Bramka logiczna
Wytwórz: 8


2Stone 128

1Slab stone 128

2Magnetite 128

1Nieznane 128
Rodzaje bramek Edytuj

Bramka OR (suma logiczna) Edytuj

Zwraca prawdę, gdy na wejściu_1 LUB wejściu_2 jest prawda.

Bramka XOR (alternatywa wykluczająca) Edytuj

Zwraca prawdę, gdy TYLKO na wejściu1 LUB TYLKO na wejściu2 jest prawda

Bramka NOR (binegacja) Edytuj

Zwraca prawdę tylko, gdy na wejściu1 i wejściu2 jest fałsz

Bramka XNOR (równoważność) Edytuj

Zwraca prawdę, gdy na wejściu1 i wejściu2 jest taka sama wartość (prawda lub fałsz).

Bramka AND (iloczyn logiczny) Edytuj

Zwraca pradwdę, gdy na wejściu1 I wejściu2 jest prawda.

Bramka NAND (dysjunkcja) Edytuj

Zwraca fałsz, gdy na wejściu1 I wejściu2 jest prawda

Bramka NOT (negacja) Edytuj


Jednoargumentowa bramka zwracająca prawdę, gdy na wejściu jest fałsz i odwrotnie. W grze bramka ma własny blok.

Aby odblokować recepturę bramki NOT należy wytworzyć przełącznik, płytę naciskową oraz Delay Gate.


Menu wytwarzania
Arc invert block 128 Bramka NOT
Wytwórz: 8


2Stone 128

1Slab stone 128

2Magnetite 128

1Nieznane 128
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.